Makale

Havuz Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


HAFRİYAT aşamasından itibaren süreç başlar. Havuz tabanı genel olarak kademeli bir şekilde tertiplenir. Taban betonu radye olarak oluşturulduğundan uygulamacıların pek çoğu hafriyatı düz olarak açmakta ve kademelendirmeyi sağlamak amacı ile dolgu yaparak radye plağı yerleştirme şeklinde bir çalışma sergilemektedir.Bu yaklaşım havuzun farklı zemin emniyetine sahip bir platforma oturması anlamına gelir. Sonuçta havuz perdelerinde ve döşeme plağında süreklilik arz eden ‘U’ harfi şeklinde bir kırılma oluşur ve onarımı son derece zor ve pahalı sorunlar ortaya çıkar. Havuzun içerisindeki su yükü sabit değildir. Zaman zaman boşaltılıp tekrar doldurulması, su içerisinde hareket eden insanların oluşturduğu ve/veya zemin deplasmanlarından oluşan dalgalar havuzun içerisinde farklı yüklerin oluşmasına neden olur. Farklı zemin yapısı betonarmede hasara neden olacağından hafriyat aşamasında son derece dikkatli olunması gerekliliğini ortaya koyar.PERDELERİN OLUŞUMU dikkat edilmesi gereken diğer bir konudur. Radye temel tertiplendikten sonra üzerine gelecek betonarme perde betonu dökülmesi arasında belli bir süreç vardır. Farklı zamanlarda dökülmüş perde ve radye betonlarının birbirine kaynaması söz konusu değildir ve bu noktada soğuk derz oluşur. Soğuk derz bir su köprüsüdür. Perde betonu dökülmeden önce bu noktada önlem alınması gerekir. Su tutucu bant ve fitiller ile soğuk derz detayı oluşturulur.Perde kalıbı kurulurken tij demirleri veya tıe road delikleri, geleneksel ahşap kereste kullanılarak oluşturulan kalıplarde beton içerisinde bırakılan ahşap takozlar, kalıp içerisine beton yerleştirilir iken oluşan segregasyon bölgeleri perde oluşumunda ortaya çıkan diğer olumsuzluklardır.Yapılan bir başka büyük hata da perde duvarların belli bir yüksekliğe kadar oluşturulup, savakların ve teras tabliye betonunun (tesisat galerisi tavanı) daha sonraki bir zamanda dökülmesidir. Bu noktada ciddi bir soğuk derz oluştuğu gibi,statik olarak da kritik bir bölge oluşumuna meydan verilmektedir.Perde betonlar içerisinde ayrıca aydınlatma armatürleri, bu armatürler için elektrik kablolarının taşındığı peşel borular,su tesisat boru giriş-çıkışları gibi farklı malzemeler bulunur. Farklı malzemelerin bir arada çalışması, bu mazemelerin birbirinden bağımsız hareket etmesi anlamına gelir. Bu nedenle, farklı hareket eden melzemeler arasında bu hareketleri kendi içerisinde eriten ve bir malzemedeki hareketi bir diğerine iletmeyen yüksek yapışma ve esneme yeteneğine sahip derz dolguları (mastikler) kullanılır.TABLİYE BETONLARI dökülürken ortaya çıkan en büyük sorun plastik rötre nedeni ile oluşan çatlaklardır. Kalıp içine beton yerleştirilir iken iyi vibrasyon yapılmaz ise beton demir donatıya çarparak ayrışır ve demir donatının altına homojen olarak yayılmaz. Öyle ki sertleşmiş betonda,beton içerisindeki demir donatıyı harita gibi ortaya çıkaran plastik rötre çatlakları görülür. Bu çatlaklar betonun kesiti boyunca devam eden çatlaklardır ve birer su köprüsüdür.


E-Bülten

Yenilikler ve kampanyalardan haberdar olmak istiyorsanız eposta listemize üye olabilirsiniz.

Eposta adresi *Anket

Yapı Kimyasallarını tanıyor musunuz?

  • Tüm Anketler